Dom za psihički bolesne odrasle osobe Villa Nena

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Villa Nena

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Villa Nena ustanova je za smještaj, brigu i skrb o psihički bolesnim odraslim osobama, smješten nedaleko Zagreba u mjestu Dubrava na adresi Zgališće 50.

Dom je izgrađen i opremljen prema mjerilima I. kategorije i kvalitete.

Naše stručno medicinsko osoblje pruža kvalitetnu uslugu na kojoj se i temelji rad Doma, te svakom korisniku ulijeva sigurnost i povjerenje.